Termeni si conditii

 

Pentru Limba Engleza apasati aici

 

1. Condiții generale

 

Aceste Condiții de Utilizare reprezintă un acord cu caracter obligatoriu făcut între dvs., fie personal sau în numele unei entități și www.newsdaily.ro și companiile sale afiliate , privind accesul dv. și utilizarea sitului www.newsdaily.ro , relaționat cu sau conectat la ceea ce numim, în mod colectiv, “Site”-urile.

 

SUNTEȚI DE ACORD ȘI ACCEPTAȚI SĂ RESPECTAȚI ACEST ACORD PRIN RECUNOAȘTEREA UNEI ASEMENEA ACCEPTĂRI ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE APLICABIL) ȘI PRIN CONTINUAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEST ACORD SAU MODIFICĂRILE PE CARE WWW.NEWSDAILY.RO LE-AR PUTEA FACE ACESTUI ACORD ÎN VIITOR, NU FOLOSIȚI, ACCESAȚI, SAU CONTINUAȚI FOLOSIREA SAU ACCESAREA SERVICIILOR WWW.NEWSDAILY.RO.

 

i. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea www.newsdaily.ro .

 

ii. www.newsdaily.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informații corecte, preluate din surse autorizate, ori de câte ori acest lucru este posibil. Totuși, www.newsdaily.ro și afiliații nu pot garanta, explicit sau implicit, în privința conținutului www.newsdaily.ro sau a produselor și serviciilor oferite sau vândute în legătură directă și explicită cu siteul.

 

iii. www.newsdaily.ro și afiliații nu pot fi făcuți răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informații prezentate în acest website. www.newsdaily.ro  și afiliații nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informațiilor și serviciilor furnizate de www.newsdaily.ro .

(iv) www.newsdaily.ro și afiliații nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe/de pe www.newsdaily.ro sau în orice altă formă nu conțin virusi ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive, deoarece aceste sisteme și programe software nu sunt realizate de către/sub controlul www.newsdaily.ro și afiliații.

 

(v) Fiecare utilizator al www.newsdaily.ro este de acord ca, la cererea siteului și/sau a afiliațiilor, să exonereze de răspundere www.newsdaily.ro și afiliații pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

 

(vi) Siteul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului său. De asemenea, Siteul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

 

2. Proprietatea intelectuală

 

Prin utilizarea acestui website recunoașteți că www.newsdaily.ro și toate serviciile și produsele oferite sau comercializate prin intermediul www.newsdaily.ro constituie proprietatea intelectuală a sitelui și a altor organizații sau persoane (după caz).

 

Conținutul și designul www.newsdaily.ro, precum și orice alt material având legătură cu siteul trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre ex: ghiduri, articole, design și orice alte materiale) aparțin www.newsdaily.ro și colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Cu excepția situațiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului siteului fără a deține o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea www.newsdaily.ro .

 

Trimițând orice informație sau material către www.newsdaily.ro , recunoașteți www.newsdaily.ro dreptul deplin, permanent și irevocabil de a modifica și utiliza informațiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta și comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informații. Recunoașteți că nu aveți nici un drept de a solicita orice formă de contraprestație pentru aceste informații sau documente. Pentru toate aceste informații și materiale, garantați în mod explicit că: (a) dețineți sau controlați conform legii toate drepturile care vă permit să transmiteți informațiile sau documentele respective; (b) că aceste informații sau documente sunt adevărate; (c) că utilizarea acestor informații sau documente nu încalcă prevederile prezentului document și nu afectează alte persoane. www.newsdaily.ro nu își asumă nici o responsabilitate legată de aceste informații sau materiale.

 

3. Platformele de comunicație

 

Siteul vă poate pune la dispoziție platforme de comunicare între dvs. și ceilalți utilizatori (sistem de comentarii la articole, forum, mesagerie electronică, chat și orice alte sisteme care permit generarea de conținut de către utilizatorii siteului). Siteul nu poate și nici nu urmărește filtrarea mesajelor postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicatie și își rezervă dreptul ca în orice moment și fără o notificare prealabilă să șteargă, să mute, să editeze sau să restricționeze accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicație. Pentru comentariile postate de utilizatori, la articolele cuprinse în website, răspunderea asupra conținutului revine în întregime autorilor acestora. Siteul își rezervă dreptul de a nu face publice acele comentarii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

 

Sunteți responsabil în întregime pentru conținutul sau orice prejudiciu care ar rezulta din postările dvs. prin intermediul platformelor de comunicare puse la dispoziție de site-urile (“Contribuție”)(“Participare”). Când creați sau faceți disponibil o Contribuție, prin aceasta reprezenta și garantați că:

 

a. crearea, distribuirea, transmiterea, afișarea publică și interpretarea, accesarea, descărcarea și copierea Contribuției dvs. nu vor încălca drepturile de proprietate, inclusiv, dar nelimitându-se la drepturile de autor, brevet, marcă, secretele comerciale sau drepturile morale ale niciunei terțe părți.

 

b. sunteți creatorul și proprietarul sau aveți licențele, drepturile, consimțămintele, cesiunile de drepturi și permisiunile de a utiliza și de a autoriza www.newsdaily.ro și utilizatorii site-ului să utilizeze Contribuțiile dvs. după nevoi, pentru exercitarea licențelor oferite de dvs. în această înțelegere;

 

c. Contribuția dvs. nu conține software dăunător, cum ar fi viruși, viermi, cai Troiani, coduri sau alt conținut dăunător sau distructiv;

 

d. Contribuția dvs. nu este obscenă, indecentă, murdară, violentă, hărțuitoare sau în orice alt fel inacceptabilă (după cum a fost determinat de www.newsdaily.ro ), calomniatoare sau defăimătoare, nu incită, încurajează sau amenință împotriva altcuiva, nu violează nicio lege aplicabilă, reglementare sau regulă și nu încalcă drepturile de proprietate sau publicitate ale niciunei alte terțe părți;

 

e. Contribuția dvs. nu constituie, conține, instalează sau încearcă să instaleze sau promoveze programe de spionat sau rău intenționate și niciun alt fel de coduri de programare, fie echipamentele sau calculatoarele www.newsdaily.ro ori ale altcuiva, care au fost proiectate pentru a vă permite dvs. sau altora să adune sau monitorizeze online informații despre activitățile unei alte părți/persoane/companie;

 

f. Contribuția dvs. nu inundă site-ul prin comunicări sau alte sugestii de trafic neserioase sau care ar putea face ca utilizarea site-ului să nu fie conformă scopului declarat;

 

g. Contribuția dvs. nu violează în niciun fel, sau face legături la materiale care violează, nicio prevedere a prezentei înțelegeri sau a oricărei legi aplicabile sau reglementări;

 

h. Contribuția dvs. nu conține imagini, date, fișiere audio sau video, sau niciun alt conținut care este excesiv în mărime, după cum a fost determinat de www.newsdaily.ro la propria sa discreție;

 

i. Contribuția dvs. nu poate conține o formă unanim recunoscută în societate ca fiind “publicitate” la diverse categorii de bunuri și servicii

 

j. Contribuția dvs. nu poate transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor Siteului nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicatie puse la dispoziție de Site sau prin intermediul altor mijloace de comunicație

 

k. Contribuția dvs. nu puteți face publică, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu..

 

Prin postarea Contribuțiilor pe orice parte a Siteului, dv. acordați în mod automat, reprezentați și garantați că aveți dreptul de acordare www.newsdaily.ro a unor licențe valabile în toată lumea, care sunt irevocabile, permanente, non-exclusive, transferabile, fără drepturi de autor, plătite integral și care ne permit utilizarea, copierea, folosirea liberă, afișarea publică, reformarea, traducerea, extragerea (totală sau în parte) și distribuirea unor asemenea Contribuții în orice scop, comercial, de publicitate, sau altfel, pe sau în legătură cu Siteul sau promovarea acestuia, pentru a pregăti lucrări derivate din /sau încorporate în alte lucrări, astfel de Contribuții și acordarea și autorizarea sublicențelor celor de mai sus.

 

Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicație, sunteți de acord că dumneavoastră sunteti singurul responsabil și veți despăgubi Siteul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile limitărilor de la paragraful precedent.

 

4. Utilizarea conținutului www.newsdaily.ro .

 

Este interzisă utilizarea www.newsdaily.ro și a serviciilor și produselor oferite sau comercializate prin intermediul www.newsdaily.ro în modalități sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.

 

Este interzisă utilizarea, transferarea sau distribuirea oricăreia din informațiile prezentate prin intermediul www.newsdaily.ro într-o manieră care ar putea constitui concurența pentru www.newsdaily.ro .

 

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a www.newsdaily.ro , cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

 

Conținutul www.newsdaily.ro poate fi vizualizat numai pentru folosința personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenție comercială. Dreptul de utilizare fiind i) individual și ne-exclusiv; ii) permite obținerea anumitor materiale realizate de către www.newsdaily.ro iii) nu permite reproducerea, modificarea sau afișarea precum și participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea sub orice formă, în întregime sau parțială a conținutului www.newsdaily.ro .

 

Este interzisă i) redistribuirea sau publicarea informațiilor și documentelor prezentate în cadrul www.newsdaily.ro , indiferent de instrumentele prin intermediul cărora se realizează distribuirea (radio, televiziune, presă scrisă, rețele de calculatoare, afișarea în cadrul altor pagini web) ii) utilizarea www.newsdaily.ro și a informațiilor oferite prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date sau iii) utilizarea www.newsdaily.ro și a informațiilor oferite prin intermediul sau pentru a îmbunătăți calitatea altor informații vândute sau oferite de un utilizator al siteului către terțe părți.

 

Este interzisă utilizarea numelui www.newsdaily.ro , precum și denumirile serviciilor oferite prin intermediul www.newsdaily.ro în orice mod care creează în mod eronat impresia că există o legătură directă între persoana care utilizează aceste nume sau denumiri și proprietarii, administratorii sau angajații www.newsdaily.ro .

 

Părți ale conținutului inclus în Site pot să fie furnizate de terțe persoane cu care Siteul are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului Siteul pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Siteul nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Siteul nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul său.

 

Sunteți singurul responsabil cu privire la consecințele interacțiunii cu alți membri sau vizitatori ai Site-ului. În anumite momente, Site-ul își rezervă dreptul, dar fără a fi obligat expres la aceasta, să monitorizeze disputele dintre membrii săi și să ia decizii în vederea restabilirii ordinii în cadrul comunității. Orice altă situație neprecizată aici necesită consultarea și acordul prealabil al www.newsdaily.ro .

 

www.newsdaily.ro își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiți periodic prezentul document.

 

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești de la sediul societății care administrează Siteul.